PHOTOS OF HOLLAND by HENK KUIPER
photosofholland.com by henkkuiper.com | about henk | about photography | about the collection | contact
 
art | kunst themes | thema's countries | landen

 

Photos of | Foto's van
Birds in Holland | Vogels in Nederland
birds worldwide | vogels wereldwijd

by Henk Kuiper Photo Collection | door Henk Kuiper Fotocollectie

 

  photo gallery | fotogalerie  
     
     
                   
     
  Jonge Zwanen bij school  
  Vijver Christelijk Lyceum Arnhem, Arnhem, The Netherlands/Nederland, 1997  
  Photo/Foto: Henk Kuiper  
  Publicatie in Focus, maandblad voor fotografie & imaging  
  Fotowedstrijd 'De Uitdaging' (nr.19, thema: 'naar school'), november 2002  
  Focus Magazine  
 
 
     

 

  photo library | fotobibliotheek  
  Nature | Natuur  
  Flora and Fauna | Flora en Fauna  
  Birds in Holland | Vogels in Nederland  
     
         
Top 10 of Birds | Top 10 van Vogels Types of Birds | Vogelsoorten Birds by Alphabet | Vogels per Alfabet
         
duif Familie van de ... aalscholver
goudvink aalscholvers boomklever
  kuifeend boomklevers boomkruiper  
pimpelmees boomkruipers duif
  putter / distelvink duif eend  
  roodborst   fazant  
  specht Familie van de eenden fitis  
  vuurgoudhaantje grauwe gans gans  
  ijsvogels knobbelzwaan grutto  
  zwaan kuifeend heggenmus  
    wilde eend kievit  
      koperwiek  
    Familie van de ... kraai  
    fazanten meerkoet  
    gorzen mees  
    heggenmussen merel  
    ijsvogels mus  
      rietgors  
    Familie van de kraaien reiger  
    gaai (vlaamse) roodborst  
    zwarte kraai roodborsttapuit  
      scholekster  
    Familie van de lijsters specht  
    koperwiek spotvogel  
    merel spreeuw  
    roodborst staartmees  
    roodborsttapuit sijs  
      tjiftjaf  
    Familie van de mezen vink  
    glanskop vlaamse gaai  
    koolmees vuurgoudhaantje  
    pimpelmees winterkoninkje  
    staartmees ijsvogel  
      zwaan  
    Familie van de plevieren    
    kievit    
         
    Familie van de ...    
    reigers    
    scholeksters    
    spechten    
    spreeuwen    
         
    Familie van de strandlopers en snippen    
    grutto    
         
    Familie van de vinken    
    appelvink    
    goudvink    
    putter / distelvink    
    sijs    
         
    Familie van de ...    
    wevervogels    
    winterkoningen    
         
Familie van de zangvogels
    fitis    
    goudhaan    
    spotvogel    
    tjiftjaf    
    vuurgoudhaantje    
     
 
 
     

 

  photo archive | fotoarchief  
  Aalscholver  
   Cormorant | Aalscholver, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 21016416, 55-59.  
   
21016455 21016456 21016458
   Aalscholver  Aalscholver  Aalscholver  
     
       
21016416    
   Aalscholver      
     
  Aalscholver  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Boomklever  
   Nuthatch | Boomklever, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 21026408 (1x), 21016439, 41, 59 (3x).  
       
21026408    
Boomklever    
     
   
21016439 21016441 21016459
Boomklever Boomklever Boomklever
     
  Boomklever  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  

  Boomkruiper  
   Treecreeper | Boomkruiper, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21016412-13.  
21016412 21016413 21016428
  Boomkruiper Boomkruiper Boomkruiper  
     
  Boomkruiper  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Duif  
   Wood pigeon | Houtduif, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21016484.  
       
21016484    
Wood pigeon / Houtduif    
     
  Duif.  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Eend  
   Duck | Wilde eend, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 21056403-04, 07 (3x), 21026441-42 (2x), 21016414 (1x).  
   
21016414 21026441 21026442
   Tufted Duck (male) / Kuifeend (man)  Wilde eend (vrouw)  Wilde eend (vrouw)  
     
     
  21056404 21056407
     Jonge wilde eendjes  Jonge wilde eendjes  
     
   Eendenkooi Waardenbrug, Broekgraaf 1, Waardenburg, The Netherlands/Nederland. 41 photos: 13120101-41.  
   
13120131 13120139 13120135
Eendenkooi Waardenburg Eendenkooi Waardenburg Eendenkooi Waardenburg
   
13120132 13120137 13120126
Eendenkooi Waardenburg Eendenkooi Waardenburg Eendenkooi Waardenburg
   
13120121 13120122 13120141
Eendenkooi Waardenburg Eendenkooi Waardenburg Eendenkooi Waardenburg
   
13120109 13120113 13120114
Eendenkooi Waardenburg Eendenkooi Waardenburg Eendenkooi Waardenburg
   
13120120 13120128 13120127
Eendenkooi Waardenburg Eendenkooi Waardenburg Eendenkooi Waardenburg
   
13120124 13120123 13120125
Eendenkooi Waardenburg Eendenkooi Waardenburg Eendenkooi Waardenburg
   
13120110 13120105 13120140
Eendenkooi Waardenburg Eendenkooi Waardenburg Eendenkooi Waardenburg
  Eend. Waardenburg. De Waardenburgse eendenkooi is al 500 jaar oud en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. In de eendenkooi worden wilde eenden gevangen, vroeger vooral voor de slacht. Tegenwoordig worden de eenden gevangen, geringd voor onderzoek en weer vrijgelaten. De kooi wordt omringd door knotwilgen, knotessen en populieren.  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper, Harma van der Veen  
 
 
  Fazant  
   Pheasant | Fazant, Westerduinen, Schiermonnikoog, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 24040134-36.  
     
   
  24040136      
  Fazant      
     
  Fazant.  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
  Fitis  
   Willow warbler | Fitis, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21056417.  
       
21056417    
Fitis  
     
  Fitis  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Gans  
   Goose | Gans, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 9 photos: 21016417, 22, 43-49.  
     
21016417 21016422
  Farmer goose / Boerengans Farmer goose / Boerengans    
     
   
21016448 21016444 21016446
  Greylag goose / Grauwe gans Greylag goose / Grauwe gans Greylag goose / Grauwe gans  
     
  Gans  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Grutto  
   Godwit | Grutto, Banckspolder, Schiermonnikoog, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 24040103-08.  
     
   
  24040103      
  Grutto      
     
  Grutto  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
  Heggenmus  
   Dunnock | Heggenmus, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 8 photos: 21026420-24, 36 (6x), 21016411, 70 (2x).  
   
21016411 21016470 21026422
  Heggenmus Heggenmus Heggenmus  
     
  Heggenmus. De heggenmus is heel schuw en meestal alleen. Huismussen zijn vaak in groepjes en het mannetje en vrouwtje hebben een verschillend verenkleed. Ringmussen zijn makkelijk te herkennen aan de zwarte wangvlek en komen vooral voor bij boerderijen of aan de rand van het dorp.  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Kievit  
   Lapwing | Kievit, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21056409.  
   Lapwing | Kievit, Banckspolder, Schiermonnikoog, The Netherlands/Nederland. 13 photos: 24040109-21.  
     
21056409 24040112  
Kievit Kievit
     
  Kievit  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper, Harma van der Veen  
 
 
  Koperwiek  
   Redwing | Koperwiek, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 21026409, 19, 31, 34.  
     
21026419 21026431  
Koperwiek Koperwiek  
     
  Koperwiek  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Kraai  
   Crow | Zwarte kraai, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21026428.  
       
21026428    
Kraai    
     
  Zwarte kraai  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Meerkoet  
   Coot | Meerkoet, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 8 photos: 21056405-06 (2x), 21026427, 39-40 (3x), 21016450-54 (5x).  
     
21026439 21056405  
   Meerkoet  Jonge meerkoeten    
     
   
21026427 21016453 21016451
   Meerkoet  Meerkoet  Meerkoet  
     
  Meerkoet  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Mees  
   Tit | Glanskop of matkop, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21016460-61.  
   Tit | Koolmees, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21016420.  
   Tit | Pimpelmees, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 21026425 (1x), 21016418-19, 42 (3x).  
       
21016460    
  March tit / Glanskop   of   Willow tit / Matkop      
     
       
21016420    
  Great tit / Koolmees      
     
   
21016419 21026425 21016418
  Blue tit / Pimpelmees Blue tit / Pimpelmees Blue tit / Pimpelmees  
     
       
21016442    
  Blue tit / Pimpelmees      
     
  Mees; glanskop of matkop, koolmees en pimpelmees  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Merel  
   Blackbird | Merel, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21016403, 71.  
     
21016403 21016471  
  Blackbird (female) / Merel (vrouw) Blackbird (male) / Merel (man)    
     
  Merel  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Mus  
   Sparrow | Mus, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 21016433, 65, 94.  
   
21016433 21016465 21016494
Huismus Huismus Huismus
     
Mus.
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Reiger  
   Heron | Reiger, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 21026413 (1x), 21016475-77 (3x).  
   
21026413 21016476 21016477
  Blauwe reiger Blauwe reiger Blauwe reiger  
     
  Reiger.  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Roodborst  
   Rewdbreast/Robin | Roodborst, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 8 photos: 21026407, 26, 29-30 (4x), 21016424, 68, 73-74 (4x).  
     
21026407 21026430  
Roodborst Roodborst  
     
   
21016424 21016468 21016474
Roodborst Roodborst Roodborst
     
  Roodborst  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Rietgors  
   Reed bunting | Rietgors, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21056410-11.  
     
21056410 21056411  
Rietgors (man) Rietgors (man)
     
  Rietgors  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Roodborsttapuit  
   Stonechat | Roodborsttapuit, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21056415-16.  
     
21056415 21056416  
Roodborsttapuit (man) Roodborsttapuit (vrouw)
     
  Roodborsttapuit  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Sijs  
   Siskin | Sijs, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 21016434, 36, 63-64, 66, 93.  
   
21016434 21016436 21016493
Sijsje Sijsje Sijsje
     
   
21016463 21016464 21016466
Sijsje (vrouw) Sijsje (vrouw) Sijsje (man)
     
Sijs
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Spotvogel  
   Icterine Warbler | Spotvogel, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 21056412-14.  
   
21056412 21056413 21056414
Spotvogel Spotvogel Spotvogel
     
  Spotvogel  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Scholekster  
   Oystercatcher | Scholekster, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21056408.  
   Oystercatcher | Scholekster, Waddenzeedijk, Schiermonnikoog, The Netherlands/Nederland. 12 photos: 24040122-33.  
     
21056408 24040128  
Scholekster Scholeksters
     
  Scholekester  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper, Harma van der Veen  
 
 
  Specht  
   Woodpecker | Grote bonte specht, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 21026412 (1x), 21016430, 38, 40 (3x).  
21026412 21016438 21016440
  Grote bonte specht (man) Grote bonte specht (man) Grote bonte specht (man)  
     
  Specht  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Spreeuw  
   Starling | Spreeuw, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21016407-08.  
     
21016408 21016407  
Spreeuw Spreeuw
     
  Spreeuw  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Staartmees  
   Long-tailed tit | Staartmees, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 21026411 (1x), 21016462, 96-99 (5x).  
   
21026411    
  Staartmees      
21016462 21016496 21016497
  Staartmees Staartmees Staartmees  
     
  Staartmees  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Tjiftjaf  
   Chiffchaff | Tjiftjaf, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21016423, 72.  
     
21016423 21016472  
  Tjiftjaf Tjiftjaf    
     
  Tjiftjaf  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Vink  
   Finch | Vink, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21016421, 27.  
   Finch | Appelvink, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 21026432-33 (2x), 21016485-88 (4x).  
   Finch | Goudvink, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 5 photos: 21016405-06, 81-83.  
   Finch | Putter/Distelvink, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 21016431, 32, 35, 37.  
   
21016405 21016406 21016427
   Bullfinch (male) / Goudvink (man)  Bullfinch (male) / Goudvink (man)  Finch (male) / Vink (man)  
     
21016481 21016483 21016421
   Bullfinch (male) / Goudvink (man)  Bullfinch (female) / Goudvink (vrouw)  Finch (female) / Vink (vrouw)  
21016485 21016488 21026432
  Hawfinch / Appelvink (man) Hawfinch / Appelvink (vrouw) Hawfinch / Appelvink (man)  
     
21016432 21016437
  Goldfinch / Putter / Distelvink Goldfinch / Putter / Distelvink    
  Vink  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Vlaamse Gaai  
   Jay | Vlaamse Gaai, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 21016404, 79-80.  
   
21016404 21016479 21016480
  Vlaamse Gaai Vlaamse Gaai Vlaamse Gaai  
     
  Vlaamse Gaai  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Vuurgoudhaantje  
   Firecrest | Vuurgoudhaantje, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 11 photos: 21026401-05, 10 (6x), 21016489-92, 95 (5x).  
   Goldcrest | Goudhaantje, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21026414.  
   
21026401 21026402 21026403
  Firecrest / Vuurgoudhaantje Firecrest / Vuurgoudhaantje Firecrest / Vuurgoudhaantje  
     
     
  21016495 21026404
    Firecrest / Vuurgoudhaantje Firecrest / Vuurgoudhaantje  
     
   
21016489 21016490 21016491
  Firecrest / Vuurgoudhaantje Firecrest / Vuurgoudhaantje Firecrest / Vuurgoudhaantje  
     
       
21026414    
  Goldcrest / Goudhaantje      
     
  Vuurgoudhaantje en goudhaantje. Kleinste vogelsoort van Europa.  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Winterkoninkje  
   Wren | Winterkoninkje, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21026435 (1x), 21016467 (1x).  
 
21026435 21016467  
  Winterkoninkje Winterkoninkje    
     
  Winterkoninkje  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  IJsvogel  
   Kingfisher | IJsvogel, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 21026437-38 (2x),  21016478 (1x).  
 
21016478 21026438  
  IJsvogel IJsvogel    
     
  IJsvogel.  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Zwaan  
   Swan | Knobbelzwaan, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 21026415-17.  
   Swans/Zwanen bij school, Bernhardlaan 49, Arnhem, The Netherlands/Nederland. 10 photos: 03060401-10.  
   
21026415 21026418 21026416
Knobbelzwaan Knobbelzwaan Knobbelzwaan
     
  03060410 02030120 03060407  
  Zwanen in de vijver van het Christelijk Lyceum Arnhem No swans, Christelijk Lyceum Arnhem Zwanen in de vijver van het Christelijk Lyceum Arnhem  
  07010101 05040205 11080706  
  Watermolen, park Sonsbeek, Arnhem Watermolen, park Sonsbeek, Arnhem Zwanen in IJssel bij Kampel, vanaf de Zwolsedijk te IJsselmuiden  
   
07023114 07023111 07023115
  Zwaan in park Sonsbeek, Arnhem Zwanenbrug Zwaan in park Sonsbeek, Arnhem  
     
  Knobbelzwaan.  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper, Harma van der Veen  
 
 
     

 

top

- art feeds the mind -

 
© Henk Kuiper Fotografie / HKF.nl. All rights reserved. All photos on this website are protected by law and may not be used or reproduced without permission. Photos of Holland™ and the HKF-logo are registered trademarks of HKF.nl. Page last updated: 5 Jan. 2023.