HENK KUIPER PHOTO COLLECTION
authenktic.com photosofholland.com by henkkuiper.com | hkf.nl | about henk | photographers | sales | contact
 
art | kunst themes | thema's countries | landen

 

Authenktic Photos of | Authenktieke Foto's van
Birds in Holland | Vogels in Nederland
birds worldwide | vogels wereldwijd

by Henk Kuiper Photo Collection | door Henk Kuiper Fotocollectie

 

  photo gallery | fotogalerie  
 
     
                   
     
  Blue Tit | Pimpelmees  
  Pimpelmees, omgeving Apeldoorn, The Netherlands/Nederland, 2015  
  Photo/Foto: Harma van der Veen  
 
 
     

 

  photo library | fotobibliotheek  
  Nature | Natuur  
  Flora and Fauna | Flora en Fauna  
  Birds in Holland | Vogels in Nederland  
     
         
Authenktic Top 10 of Birds | Authenktieke Top 10 van Vogels Types of Birds | Vogelsoorten Birds by Region or Alphabet | Vogels per Regio of Alfabet
         
duif Familie van de ... aalscholver
goudvink aalscholvers boomklever
  kuifeend boomklevers boomkruiper  
pimpelmees boomkruipers duif
  putter / distelvink duif eend  
  roodborst   fitis  
  specht Familie van de eenden gans  
  vuurgoudhaantje grauwe gans heggenmus  
  ijsvogels knobbelzwaan kievit  
  zwaan kuifeend koperwiek  
    wilde eend kraai  
      meerkoet  
    Familie van de ... mees  
    gorzen merel  
    heggenmussen mus  
    ijsvogels rietgors  
      reiger  
    Familie van de kraaien roodborst  
    gaai (vlaamse) roodborsttapuit  
    zwarte kraai scholekster  
      specht  
    Familie van de lijsters spotvogel  
    koperwiek spreeuw  
    merel staartmees  
    roodborst sijs  
    roodborsttapuit tjiftjaf  
      vink  
    Familie van de mezen vlaamse gaai  
    glanskop vuurgoudhaantje  
    koolmees winterkoninkje  
    pimpelmees ijsvogel  
    staartmees zwaan  
         
    Familie van de ...    
    plevieren    
    reigers    
    scholeksters    
    spechten    
    spreeuwen    
         
    Familie van de vinken    
    appelvink    
    goudvink    
    putter / distelvink    
    sijs    
         
    Familie van de ...    
    wevervogels    
    winterkoningen    
         
Familie van de zangers
    fitis    
    goudhaan    
    spotvogel    
    tjiftjaf    
    vuurgoudhaantje    
     
 
 
     

 

  photo archive | fotoarchief  
  Blackbird | Merel  
   Merel, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21016403, 71.  
     
21016403 21016471  
  Blackbird (female) / Merel (vrouw) Blackbird (male) / Merel (man)    
     
  Merel  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Chiffchaff | Tjiftjaf  
   Tjiftjaf, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21016423, 72.  
     
21016423 21016472  
  Tjiftjaf Tjiftjaf    
     
  Tjiftjaf  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Coot | Meerkoet  
   Meerkoet, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 8 photos: 21056405-06 (2x), 21026427, 39-40 (3x), 21016450-54 (5x).  
     
21026439 21056405  
   Meerkoet  Jonge meerkoeten    
     
   
21026427 21016453 21016451
   Meerkoet  Meerkoet  Meerkoet  
     
  Meerkoet  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Cormorant | Aalscholver  
   Aalscholver, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 21016416, 55-59.  
   
21016455 21016456 21016458
   Aalscholver  Aalscholver  Aalscholver  
     
       
21016416    
   Aalscholver      
     
  Aalscholver  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Crow | Kraai  
  Zwarte kraai, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21026428.  
       
21026428    
Kraai    
     
  Zwarte kraai  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Duck | Eend  
   Wilde eend, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 21056403-04, 07 (3x), 21026441-42 (2x), 21016414 (1x).  
   
21016414 21026441 21026442
   Tufted Duck (male) / Kuifeend (man)  Wilde eend (vrouw)  Wilde eend (vrouw)  
     
     
  21056404 21056407
     Jonge wilde eendjes  Jonge wilde eendjes  
     
  Eend  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Dunnock | Heggenmus  
   Heggenmus, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 8 photos: 21026420-24, 36 (6x), 21016411, 70 (2x).  
   
21016411 21016470 21026422
  Heggenmus Heggenmus Heggenmus  
     
  Heggenmus. De heggenmus is heel schuw en meestal alleen. Huismussen zijn vaak in groepjes en het mannetje en vrouwtje hebben een verschillend verenkleed. Ringmussen zijn makkelijk te herkennen aan de zwarte wangvlek en komen vooral voor bij boerderijen of aan de rand van het dorp.  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Finch | Vink  
   Vink, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21016421, 27.  
   Appelvink, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 21026432-33 (2x), 21016485-88 (4x).  
   Goudvink, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 5 photos: 21016405-06, 81-83.  
   Putter/Distelvink, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 21016431, 32, 35, 37.  
   
21016405 21016406 21016427
   Bullfinch (male) / Goudvink (man)  Bullfinch (male) / Goudvink (man)  Finch (male) / Vink (man)  
     
21016481 21016483 21016421
   Bullfinch (male) / Goudvink (man)  Bullfinch (female) / Goudvink (vrouw)  Finch (female) / Vink (vrouw)  
21016485 21016488 21026432
  Hawfinch / Appelvink (man) Hawfinch / Appelvink (vrouw) Hawfinch / Appelvink (man)  
     
21016432 21016437
  Goldfinch / Putter / Distelvink Goldfinch / Putter / Distelvink    
  Vink  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Firecrest | Vuurgoudhaantje  
   Firecrest | Vuurgoudhaantje, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 11 photos: 21026401-05, 10 (6x), 21016489-92, 95 (5x).  
   Goldcrest | Goudhaantje, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21026414.  
   
21026401 21026402 21026403
  Firecrest / Vuurgoudhaantje Firecrest / Vuurgoudhaantje Firecrest / Vuurgoudhaantje  
     
     
  21016495 21026404
    Firecrest / Vuurgoudhaantje Firecrest / Vuurgoudhaantje  
     
   
21016489 21016490 21016491
  Firecrest / Vuurgoudhaantje Firecrest / Vuurgoudhaantje Firecrest / Vuurgoudhaantje  
     
       
21026414    
  Goldcrest / Goudhaantje      
     
  Vuurgoudhaantje en goudhaantje. Kleinste vogelsoort van Europa.  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Goose | Gans  
   Gans, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 9 photos: 21016417, 22, 43-49.  
     
21016417 21016422
  Farmer goose / Boerengans Farmer goose / Boerengans    
     
   
21016448 21016444 21016446
  Greylag goose / Grauwe gans Greylag goose / Grauwe gans Greylag goose / Grauwe gans  
     
  Gans  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Heron | Reiger  
   Reiger, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 21026413 (1x), 21016475-77 (3x).  
   
21026413 21016476 21016477
  Blauwe reiger Blauwe reiger Blauwe reiger  
     
  Reiger.  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Icterine warbler | Spotvogel  
   Spotvogel, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 21056412-14.  
   
21056412 21056413 21056414
Spotvogel Spotvogel Spotvogel
     
  Spotvogel  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Jay |  Vlaamse Gaai  
   Vlaamse Gaai, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 21016404, 79-80.  
   
21016404 21016479 21016480
  Vlaamse Gaai Vlaamse Gaai Vlaamse Gaai  
     
  Vlaamse Gaai  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Kingfisher | IJsvogel  
   IJsvogel, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 21026437-38 (2x),  21016478 (1x).  
 
21016478 21026438  
  IJsvogel IJsvogel    
     
  IJsvogel.  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Lapwing | Kievit  
   Kievit, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21056409.  
       
21056409    
Kievit  
     
  Kievit  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Nuthatch | Boomklever  
   Boomklever, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 21026408 (1x), 21016439, 41, 59 (3x).  
       
21026408    
Boomklever    
     
   
21016439 21016441 21016459
Boomklever Boomklever Boomklever
     
  Boomklever  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Oystercatcher | Scholekster  
   Scholekster, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21056408.  
       
21056408    
Scholekster  
     
  Scholekester  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Pigeon | Duif  
   Wood pigeon / Houtduif, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21016484.  
       
21016484    
Wood pigeon / Houtduif    
     
  Duif.  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Redbreast/Robin | Roodborst  
   Roodborst, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 8 photos: 21026407, 26, 29-30 (4x), 21016424, 68, 73-74 (4x).  
     
21026407 21026430  
Roodborst Roodborst  
     
   
21016424 21016468 21016474
Roodborst Roodborst Roodborst
     
  Roodborst  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Redwing | Koperwiek  
  Koperwiek, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 21026409, 19, 31, 34.  
     
21026419 21026431  
Koperwiek Koperwiek  
     
  Koperwiek  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Reed bunting | Rietgors  
   Rietgors, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21056410-11.  
     
21056410 21056411  
Rietgors (man) Rietgors (man)
     
  Rietgors  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Siskin | Sijs  
   Sijs, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 21016434, 36, 63-64, 66, 93.  
   
21016434 21016436 21016493
Sijsje Sijsje Sijsje
     
   
21016463 21016464 21016466
Sijsje (vrouw) Sijsje (vrouw) Sijsje (man)
     
Sijs
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Sparrow | Mus  
   Mus, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 21016433, 65, 94.  
   
21016433 21016465 21016494
Huismus Huismus Huismus
     
Mus.
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Starling | Spreeuw  
   Spreeuw, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21016407-08.  
     
21016408 21016407  
Spreeuw Spreeuw
     
  Spreeuw  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Stonechat | Roodborsttapuit  
   Roodborsttapuit, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21056415-16.  
     
21056415 21056416  
Roodborsttapuit (man) Roodborsttapuit (vrouw)
     
  Roodborsttapuit  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Swan | Zwaan  
   Knobbelzwaan, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 21026415-17.  
   
21026415 21026418 21026416
Knobbelzwaan Knobbelzwaan Knobbelzwaan
     
  Knobbelzwaan  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Tit | Mees  
   Glanskop of matkop, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21016460-61.  
   Koolmees, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21016420.  
   Pimpelmees, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 21026425 (1x), 21016418-19, 42 (3x).  
       
21016460    
  March tit / Glanskop   of   Willow tit / Matkop      
     
       
21016420    
  Great tit / Koolmees      
     
   
21016419 21026425 21016418
  Blue tit / Pimpelmees Blue tit / Pimpelmees Blue tit / Pimpelmees  
     
       
21016442    
  Blue tit / Pimpelmees      
     
  Mees; glanskop of matkop, koolmees en pimpelmees  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Long-tailed tit | Staartmees  
   Staartmees, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 21026411 (1x), 21016462, 96-99 (5x).  
   
21026411    
  Staartmees      
21016462 21016496 21016497
  Staartmees Staartmees Staartmees  
     
  Staartmees  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Treecreeper | Boomkruiper  
   Boomkruiper, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21016412-13.  
21016412 21016413 21016428
  Boomkruiper Boomkruiper Boomkruiper  
     
  Boomkruiper  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Willow warbler | Fitis  
   Fitis, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 21056417.  
       
21056417    
Fitis  
     
  Fitis  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Woodpecker | Specht  
   Grote bonte specht, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 21026412 (1x), 21016430, 38, 40 (3x).  
21026412 21016438 21016440
  Grote bonte specht (man) Grote bonte specht (man) Grote bonte specht (man)  
     
  Specht  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
  Wren | Winterkoninkje  
   Winterkoninkje, Apeldoorn, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 21026435 (1x), 21016467 (1x).  
 
21026435 21016467  
  Winterkoninkje Winterkoninkje    
     
  Winterkoninkje  
  © Photos/Foto's: Harma van der Veen  
 
 
     

 

top

- art feeds the mind -

 
© Henk Kuiper Fotocollectie / HKF. All rights reserved. All photos on this website are protected by law and may not be used or reproduced without permission. Authenktic™, Photos of Holland™ and the HKF-logo are registered trademarks of HKF. Page last updated: May 2015.